Vivaldi har arbetat fram helhetslösningar för transporter, återvinning och avfallshantering. Syftet med ett långsiktigt samarbete är att Vivaldi ständigt utvecklar produktområdet efter kundens behov och de förändringar som sker i lagar, krav och förordningar.

För fastigheter

Någon måste ta hand om det avfall som produceras från olika typer av fastigheter, från arbetsplats och industri till dagis och bostad. Vivaldi tillhandahåller helhetslösningar för källsortering och avfallshantering.

Återvinnaren: Ett komplett källsorteringssystem med utbildning och information, internhantering, utrustning, kärl för insamling och transport till slutdepå. Återrapportering via IT-system.

Vi är insamlingsentreprenör och hämtar också efter beställning grovsopor i lösvolym eller sorte- rade fraktioner för vidare transport till återvinnare eller sorteringsanläggningar.

Tilläggsarbeten: Städning och högtrycksspolning av grovsopsrum, tvätt av utrustning och kärl. Containers 5–40 kbm för extra städningar, kranbilar för transport och lyft samt andra bilar för transportuppdrag.

För byggarbetsplatsen

Vivaldi kan ordna logistiken för dina byggtransporter, materialleveranser och avfallshantering. Vi ser till att saker och ting sker på utsatt tid och kunden får en kontaktman att arbeta mot. Vid större etableringar besiktar vi tillsammans på ett tidigt stadium och går igenom uppdrag, tidsplan, förutsättningar på plats och hur återrapporteringen ska ske.

I ett uppdrag kan ingå kompletta lösningar för avfallshantering, transporter och etableringar. Utrustningen kan vara sorteringskärl, avfallscontainers, låsbara förrådscontainers, körplåtar och bodar. Leveranser sker med pick-up, skåpbilar, lastväxlare, liftdumpers eller kranbilar för lyft direkt på plats. Vi arbetar flexibla tider, därför kan vi utföra tjänster före eller efter byggets öppet- tider.

Vivaldi har trafiktillstånd och tillstånd för transport av avfall och farligt avfall. Våra bilar är godkända för transport i miljözon och lågbyggda för att klara trånga utrymmen eller lågt i tak.

Transportuppdrag – Vivaldi som partner

För kunder med behov av kontinuerliga transporter utvecklar vi helhetslösningar anpassade efter uppdrag och önskemål.

Med skåpbil, kranbil, trailer eller långgodsbil utför vi leveranser, omlastningar och hämtningar. Om partneravtal upprättas, kan ett långsiktligt samarbete inledas där Vivaldi gör investeringen för utrustning och fordon som anpassats till uttalade kvalitets-, miljö- och leveranskrav.