Vad kan vi hjälpa dig med?

Våra verksamhetsområden

Enligt Wikipedia är Logistik  kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden.

Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Det är dags att börja nu, vi vill alltid kör med fulla lass.

Transport är en förflyttning av personer, djur eller varor av något slag från en plats till en annan. Transporter är främst till för att på ett smidigt sätt förflytta sig en längre sträcka. Ordet kommer från latinets trans (över) och portare (att bära). De olika systemen som används för att transportera kallar för transportmedel

Med flexibla fordon samordnar vi för leverans, montering, lyft och hämtning, exempelvis levererar vi byggmaterial, grus, sand och jord, lyfter material upp på balkonger och tak, behjälpliga vid monteringar och hämtar avfall, restprodukter.

Entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

Ett entreprenaduppdrag är ett komplext projekt / helhetslösning som kräver en förplanering och utförs i projektform mot uppgjorda villkor, tid och pris.

Några exempel på projekt för oss är avfalls-hantering, schakter, montagelyft, etablering av byggarbetsplatser.

Våra specialtransportlösningar

Byggare
– Effektiva byggarbetsplatser

På en byggarbetsplats gäller det att arbeta med logistik för att minska antalet transporter till och från arbetsplatsen, vi ordnar det mesta.
Vi kan planera upp en anpassad logistiklösning, med mellanlagring och optimering av transporter till och från arbetsplatsen eller beställ en tjänst när Du behöver.

Privat/förening
– Vi tar det lugnt och säkert

I bostadsmiljöer vet vi att det kan finnas barn, djur, äldre och funktionshindrade att ta extra hänsyn till, därför levererar vi alltid lugnt och trafiksäkert.

i köra ut containers, byggmaterial, jord el grus och vi hämtar i retur alla typer av avfall, grovsopor i lösvolym eller i storsäck. Vi kan även hjälpa till med att schakta, ta ner träd, ta bort en häck eller buskage eller varför inte plantera ett träd för kommande generation.

Entreprenörer
– Våra partner i branschen

Vivaldi har lång erfarenhet inom områdena mark, trädgård och vinterunderhåll, vilket innebär att våra transportledare vet vad Du behöver hjälp med.

Vi hjälper er med mellanlagring och transporter när ni behöver hjälp med lyft, montering, transport för att skapa häftiga utemiljöer eller miljöstationer.