Vi hämtar och lämnar i storsäck eller erbjuder hela system för sortering och återvinning. Vi åtar oss även skötsel av återvinningsrum eller hämtning av sorterade fraktioner.