Vårt varumärke

VivaldiInFront

Vi har förädlat vårt varumärke för att förtydliga vår ambition för miljö och hållbarhet. Profilen kommer du att se på våra bilar i innerstaden, på byggarbetsplatsen och med fulla lass i stockholmsregionen. Du kommer att se oss med budskapet om att Framtiden börjar här och att fossilfritt är vårt löfte om hållbarhet till nästa generation.

Profil

ISO

Vivaldi är sedan år 2000 certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Det ligger i affärsidén att vi ska ligga i framkant med att utveckla produkter med ett hållbarsperspektiv.

Vår ambition är hög, låt oss presentera några strategier och mål vi arbetar mot

  1. Öka antalet fordon som framförs med fossilfria bränslen med målet att 2020 ha nått 100% av flottan.
  2. Vår filosofi är att alltid köra med lass på bilen. Som ett led i det arbetet byter vi transportledningssystem och fokuserar på optimal logistik
  3. Vid fordoninköp ska vi fokusera på flexiblare fordon för att öka nyttjandegraden
  4. Utveckling av nya produkter som ska leda till samtransporter i byggbranschen.

Våra mål i miljöledningssystemet fokuserar på två huvudområden för negativ miljöpåverkan, utsläpp och buller. Vi mäter därför kontinuerligt exempelvis:

  • Snittålder fordonsflotta
  • Drivmedelsförbrukning/fordon
  • Inköp av fossilfria drivmedel/totala inköpen
  • Antal inköpta el kranar
  • Antal returtransporter/fordon

Vi säkrar våra bilar för att de ska rulla trafiksäkert och klara av morgondagens miljökrav på tunga fordon i innerstad och tätbebyggt område.

Våra Policys

GDPR

Våra certifikat och intyg