Vårt varumärke

VivaldiInFront

Vi har förädlat vårt varumärke för att förtydliga vår ambition för miljö och hållbarhet. Profilen kommer du att se på våra bilar i innerstaden, på byggarbetsplatsen och med fulla lass i stockholmsregionen. Du kommer att se oss med budskapet om att Framtiden börjar här och att fossilfritt är vårt löfte om hållbarhet till nästa generation.

Profil

ISO

Vivaldi är sedan år 2000 certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Det ligger i affärsidén att vi ska ligga i framkant med att utveckla produkter med ett hållbarsperspektiv.

Fair Transport

Vivaldi har skrivit på för Fair Transport som Sveriges Åkeriföretag driver för att uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Det vi har åtagit oss innebär ingen förändring mot idag utan det handlar om att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Tanken med Fair Transport är att det ska underlätta för transportköpare att hitta åkerier som är ”schyssta” och förhoppningsvis få bort en del oseriösa aktörer. Läs mer här

Åtagandet innebär i korthet:

 • att köra trafiksäkert, enligt trafikregler och regler om kör- och vilotider
 • att köra klimatsmart, genom utbildning i sparsam körning och aktivt arbete för att minska bränsleförbrukningen
 • att vara en schysst arbetsgivare med trygga anställningar och att ha de tillstånd som krävs för vår verksamhet.

Vår ambition är hög, låt oss presentera några strategier och mål vi arbetar mot

 1. Öka antalet fordon som framförs med fossilfria bränslen med målet att 2020 ha nått 100% av flottan.
 2. Vår filosofi är att alltid köra med lass på bilen. Som ett led i det arbetet byter vi transportledningssystem och fokuserar på optimal logistik
 3. Vid fordoninköp ska vi fokusera på flexiblare fordon för att öka nyttjandegraden
 4. Utveckling av nya produkter som ska leda till samtransporter i byggbranschen.

Våra mål i miljöledningssystemet fokuserar på två huvudområden för negativ miljöpåverkan, utsläpp och buller. Vi mäter därför kontinuerligt exempelvis:

 • Snittålder fordonsflotta
 • Drivmedelsförbrukning/fordon
 • Inköp av fossilfria drivmedel/totala inköpen
 • Antal inköpta el kranar
 • Antal returtransporter/fordon

Vi säkrar våra bilar för att de ska rulla trafiksäkert och klara av morgondagens miljökrav på tunga fordon i innerstad och tätbebyggt område.

Våra Policys

GDPR

Våra certifikat och intyg