Välkommen till Vivaldis garage, här presenterar vi våra fordon alla våra lastbilar är utrustade med kran och är framtagna ur ett kundperspektiv.

lastbil-right BodochHoglyft unnamed

Citybilar – Fossilfritt för innerstadskörning och nästa generation

Vivaldi vill vara med och påverka så att Stockholmsstads miljö är en sund plats för alla, nu och i framtiden.

Vi strävar efter att möta innerstadens krav på fossilfria bränslen och alltid köra med lass på bilen både ut och in. Vi förstår och accepterar att stadens transportflöden måste samordnas och kanske i framtiden utföras på tider när staden sover. Att transportera in och ut fossilfritt, lyfta och lasta med eldriven kran kommer snart att vara en självklarhet, vi välkomnar det.

Vi har beslutat att förbereda några fordon för innerstaden. Vi kör tre stycken med fossilfria bränslen utrustad med el kran för att minska buller.

Entreprenad:

Vivaldi har lång erfarenhet inom områdena mark, trädgård och vinterunderhåll, vilket innebär att våra transportledare vet vad Du behöver hjälp med. 

Vi hjälper er med mellanlagring och transporter när ni behöver hjälp med lyft, montering, transport för att skapa häftiga utemiljöer eller miljöstationer. Vi kan köra dina maskiner, lossa med gripskopa eller tippa hela lass med grus och jord, lasta massor eller sopsand eller säckar med ogräs till tipp. Vi levererar och hjälper dig med trädplanteringar, fällningar eller bortkörning av ris och stubbar. Du bokar och beställer vi levererar och hämtar med finess.

På vintern servar vi Dig med sandlådesand/flis, sandfickor, sandlådor och naturligtvis bortforsling av snö.

Boka transport
lastbil-right
 • Utkörning av grus, jord el sandprodukter med tipp el skopa
 • Utställning/hemtagning lastväxlarflak
 • Utkörning av ställningar, byggmaskiner och byggmaterial
 • Hämtning av storsäck, pallar eller annat avfall
 • Borttransporter av ris, grenar, stubbar och trädgårdsavfall

Bygg och city:

Vivaldi vill vara med och påverka så att Stockholmsstads miljö är en sund plats för alla, nu och i framtiden. 

Vi strävar efter att möta innerstadens krav på fossilfria bränslen och alltid köra med lass på bilen både ut och in. Vi förstår och accepterar att stadens transportflöden måste samordnas och kanske i framtiden utföras på tider när staden sover. Att transportera in och ut fossilfritt, lyfta och lasta med eldriven kran kommer snart att vara en självklarhet, vi välkomnar det.

På en byggarbetsplats gäller det att arbeta med logistik för att minska antalet transporter till och från arbetsplatsen som stör byggprocessen.

Vi kan planera upp en anpassad logistiklösning, med mellanlagring och optimering av transporter till och från arbetsplatsen. Några exempel på tjänster vi utför, Nertagning av träd och sly, schakt och borttransporter, etablering av bodar och containers och kärl. Vi kör ut bygg- eller andra material och lyfter upp, monterar eller ställer av på anvisad plats. Vi hämtar avfall, massor eller sorterade fraktioner och kör till omlastning eller direkt till återvinning.

Boka transport
unnamed
 • Utkörning av alla typer av material till byggarbetsplatser
 • Utkörning av ställningar, byggmaskiner och byggmaterial
 • Hämtning av storsäck, pallar, returer eller avfall

Bod och Höglyft:

Vivaldi lyfter högt, brett och allt där mittemellan 

Våra fordon är 3-, och 4- axlade med upp till 92 tm kranar, en del utrustade med jibb och vinsch för optimal räckvidd. För vissa transporter lämpar sig vagn, släp eller följebil för transport fram till arbetsplatsen. Behövs dispens ordnar vi det, men tänk på att planera transporten och lyftet i god tid.

Boka transport
BodochHoglyft
 • Etablering och flytt av bodar och förrådscontainers
 • Inlyft av material, montering och nedmontering
 • Takarbeten, med baskrar el på pall
 • Trädfällning och beskäring
 • Flaggstänger, julgranar etc med montering