På en byggarbetsplats gäller det att arbeta med logistik för att minska antalet transporter till och från arbetsplatsen som stör byggprocessen.

Vi kan planera upp en anpassad logistiklösning, med mellanlagring och optimering av transporter till och från arbetsplatsen. Några exempel på tjänster vi utför, Nertagning av träd och sly, schakt och borttransporter, etablering av bodar och containers och kärl. Vi kör ut bygg- eller andra material och lyfter upp, monterar eller ställer av på anvisad plats. Vi hämtar avfall, massor eller sorterade fraktioner och kör till omlastning eller direkt till återvinning.

Med bättre logistik för byggtransporter, materialleveranser och avfallshantering finns mycket tid och pengar att vinna. Även arbetsmiljön tjänar på att transporter till och från byggarbetsplatser samordnas. När lastbilar och andra fordon används mer effektivt minskar belastningen på miljön.

Vivaldis logistiklösningar är baserade på att leveranserna planeras efter bygget i nära samråd med kunden. Här ingår kompletta lösningar för olika typer av transporter samt leveranser av grus och material, avfallshantering, specialtransporter och kranbilstransporter.

Vi erbjuder även mellanlagring, inlyftning, montering och samtransport av material från olika leverantörer. Vid leverans placeras materialet direkt på rätt ställe. Det minskar risk för stöld, svinn och skador. Vi arbetar gärna under icke ordinarie arbetstid då det är smidigt och minst störande. Då finns allt på plats när byggarbetarna anländer på morgonen.

Den här nya och mer effektiva metoden kräver att kommunikationen mellan parterna fungerar effektivt. Vivaldis transportavdelning är med redan på startmötena och har sedan fortsatt tät kontakt med platschefen under byggtiden. Detta gör att Vivaldi är delaktig i hur arbetet är upplagt redan från början samt att båda aktörerna har kontroll på hur tidsplanen efterlevs.

Med vårt storsäcksystem samt olika transport/logistikavtal för transporter, källsortering, återvinning och grovspor skapas enklare transportflöden som snabbt leder till ökad kostnadseffektivitet och bättre arbetsmiljö.

I Staden: Vi strävar efter att möta innerstadens krav på fossilfria bränslen och alltid köra med lass på bilen både ut och in. Vi förstår och accepterar att stadens alla transporter måste samordnas och kanske i framtiden utföras på tider när staden sover. Att transportera in och ut, lyfta och lasta kommer snart att klaras av med andra mer miljövänliga drivmedel och vi är beredda att möta kraven.

” Dammet susar i vinden när Pelle hoppar ur hytten.

– Det ska vara lätt att leva och transportera, tänker han medan han lossar en bunt med brädor och isolering på rätt plats. Han lyfter en container, några storsäck och lite pallar som nu gjort sitt på den den här arbetsplatsen.

-Tur att ni kör tur och retur med fossilfritt i tanken, tjoar Vesslan samtidigt som han smyger på Pelle från sidan

-Ja, bra grejer, fnittrar Pelle och klappar sig själv på axeln. Solen börjar gå upp och byggarbetsplatsen och staden vaknar till liv

– tänk vad skönt att vi har er, visslar Vesslan annars hade morgonkaffet hunnit bli kallt innan vi hade kunnat sätta igång.