Vivaldi har lång erfarenhet inom områdena mark, trädgård och vinterunderhåll, vilket innebär att våra transportledare vet vad Du behöver hjälp med.

Vi hjälper er med mellanlagring och transporter när ni behöver hjälp med lyft, montering, transport för att skapa häftiga utemiljöer eller miljöstationer. Vi kan köra dina maskiner, lossa med gripskopa eller tippa hela lass med grus och jord, lasta massor eller sopsand eller säckar med  ogräs till tipp. Vi levererar och hjälper dig med trädplanteringar, fällningar eller bortkörning av ris och stubbar. Du bokar och beställer vi levererar och hämtar med finess.

På vintern servar vi Dig med sandlådesand/flis, sandfickor och naturligtvis borttransport av snö med lastväxlare med 20 kbm flak.

Stora mängder byggmaterial förflyttas varje dag

Grundförutsättningen för att ett bygge ska bli klart inom givna tids- och kostnadsramar är att byggmaterialet alltid finns på plats i tid. Det är ingen överdrift att säga att det är oerhört viktigt för Nacka Trä och deras kunder att leveranserna alltid fungerar. Rätt saker i rätt tid till rätt adress. Det ställer höga krav på Vivaldis Transportavdelning och Chaufförer.

Sedan 1996 är det Vivaldi som sköter alla transporter åt Nacka Trä. Till vår hjälp har vi fjorton kranlastbilar som kör på heltid till olika byggarbetsplatser. För Nacka Trä är det både logiskt och praktiskt att köpa in distributionstjänsten. Nacka Trä sätter sina resurser på att hantera kunder och logistik. Vivaldi tillhandahåller personal och fordon med rätt typ av utrustning och miljöanpassning.

” Tomas tjoar till och slår sig på bröstet innan han tar ett steg ner från flaket.

– Det får plats, ropar han till Sivan som befinner sig i en grushög längre ner. Lastskopan glänser fint över flaket där den nu ska få rulla hem för dagen.

Sivan lyser upp,

– Fantastiskt! tar han i och drar till med en dans i vinden när han hoppar ner från grusberget.

Morgondagen ser bra ut, konstaterar Tomas

– Allt går enligt planeringen och vi kan köra tur och retur hela veckan

– Toppen, svarar Sivan – Vad tusan hade vi gjort utan er.