I bostadsmiljöer måste våra kunder få en känsla av trygghet därför levererar vi lugnt och trafiksäkert.

Till er kan vi köra ut containers, byggmaterial, jord el grus och vi hämtar i retur alla typer av avfall, grovsopor i lösvolym eller i storsäck. Vi kan även hjälpa till med att schakta, ta ner träd, ta bort en häck eller buskage eller varför inte plantera ett träd för kommande generation.

Allt det avfall som produceras i olika typer av fastigheter – kontor, industrier, sjukhus, servicehus och äldreboenden samt bostäder och dagis – måste dagligen tas om hand. Vivaldi har tagit fram en rad olika helhetslösningar för källsortering och avfallshantering. Vi tillhandahåller både utrustning, sortering och interna transporter samt leverans till återvinningsställen och deponi.

Som insamlingsentreprenör kan vi efter beställning hämta grovsopor i lösvolym eller i sorterade fraktioner för vidare transport till återvinningsstationer eller sorteringsanläggningar. Vi eftersträvar alltid så energieffektiva transporter och hållbara avfallslösningar som möjligt. Kontakta oss gärna för konsultation kring källsorteringslösningar.

Vi säljer även storsäck som komplement till avfallscontainrar vid mindre byggen eller renoveringar. Storsäckar är även lämpliga för sortering och leverans av olika sorters material. Återvinnaren är vårt namn på ett komplett källsorteringssystem som omfattar utbildning och information, internhantering, utrustning, kärl för insamling och transport till slutdepå samt återrapportering och statistik.

Vivaldi kan även hjälpa till med grovstädning, högtrycksspolning av grovsoprum samt tvätt av kärl och utrustning. Med vår tillgång till container på 5–40 kbm, kranbilar för lyft samt lastväxlare och liftdumper kan vi åta oss en mängd olika transportuppdrag.

Våra olika avtal för källsortering, återvinning och grovsopor skapar snabbare och mer kostnadseffektiva transportflöden.

I Staden: Vi strävar efter att möta innerstadens krav på fossilfria bränslen och alltid köra med lass på bilen både ut och in. Vi förstår och accepterar att stadens alla transporter måste samordnas och kanske i framtiden utföras på tider när staden sover. Att transportera in och ut, lyfta och lasta kommer snart att klaras av med andra mer miljövänliga drivmedel och vi är beredda att möta kraven.