Fyra sfärer där människan har olika behov i varandemiljö

Fyra sfärer där människan har olika behov av våra tjänster i sin varandemiljö. Det unika med Vivaldi som entreprenör är att vi vill leverera så att Du som kund alltid blir nöjd. Vi vet att människans behov skiljer sig beroende på vilken omgivning du befinner dig och därmed även Du som Beställare därför har vi utbildat våra medarbetare i social kompetens.

Bostad

Bostad är en varandemiljö som handlar om trivsel där vi måste få en känsla av trygghet och säkerhet därför levererar vi lugnt och trafiksäkert.

Vi kör ut byggmaterial, jord el grus och hämtar grovsopor eller storsäck, bär in eller ut skrymmande avfall. Vi kan även hjälpa till med att schakta ur för en grund, ta ner träd eller buskar, lägga asfalt eller varför inte plantera ett träd för kommande generation.

Arbete

Arbete är en varandemiljö som handlar om människors behov av effektiva arbetsplatser. Här hjälper Vivaldi till att skapa bättre möjligheter för såväl nytänkande som arbetsro genom att arbeta smidigt och smart.

Vi kan leverera hela logistiklösningar för en byggarbetsplats, med mellanlagring och optimering av transporter till och från. Vi kan etablera med bodar och containers. Vi kan också hämta avfall eller sorterade fraktioner och med våra större kranbilar eller en mobilkran kan vi lyfta det precis där du vill ha det. Äger du en fastighet behöver du bara en entreprenör som servar dig i det mesta i entreprenadform från vaktmästeritjänster till en ny parkeringsplats med eluttag.

Fritid

Fritid är en varandemiljö som handlar om människors behov av avkoppling. Här hjälper Vivaldi till att skapa attraktiva miljöer för aktivitet och reflektion.

I entreprenadform skapar vi en häftig lekplats, badplats, fotbollsplan eller kanske en minneslund på kyrkogården. Vi ordnar med allt från ax till limpa, ritningar, maskiner, transporter och finplanering.

Samhälle

Samhälle är en varandemiljö som handlar om människors behov av tillgänglighet. Här hjälper Vivaldi till att skapa och upprätthålla en infrastruktur med funktionalitet för oss alla.

Vi strävar efter att möta innerstadens krav på fossilfria bränslen och alltid köra med lass på bilen både ut och in. Vi förstår och accepterar att stadens alla transporter måste samordnas och kanske i framtiden utföras på tider när staden sover. Att transportera in och ut, lyfta och lasta kommer snart att klaras av med andra mer miljövänliga drivmedel och vi är beredda att möta kraven.

Vi vågar ligga i framkant med innovation, Miljö och Logistik

Vi föddes 1988 och har genom åren samlat på oss bred kunskap om entreprenad och transport. Vi ser hur världen förändras i tid och väljer att ligga i framkant för miljön.

För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige räcker det inte med bättre teknik och energieffektivisering. Vi måste också ändra vårt beteende.

Vi tar vårt ansvar

Vivaldi arbetar med hållbarhet för nästa generations varandemiljö