Vi åtar oss hela uppdrag där transport är en given del, exempelvis riva eller anlägga rabatter, grusvägar eller lekplatser som behövs fyllas upp och justeras med nya material. Vi transporterar allt för vintern, snö, sandlådor, sandfickor och material av olika slag.